Objektové PVC Finesse EC

Vinylová homogénna podlahová krytina vyrábaná v pásoch nemeckou firmou Objectflor. Odporúčané využitie je v prevádzkach na výrobu elektroniky, pri montáži výrobkov, v skladoch, laboratóriach. Tiež sa odporúča pre zdravotnícke zariadenia a operačné sály, jednotky intenzívnej starostlivosti či rádiologické oddelenia, kde sa používajú plyny a elektronické zariadenia počas liečby.

Celková hrúbka: 2,0 mm
Nášľapná vrštva: 2,0 mm
Celková hmotnosť: 2 900 g/m2

  • 

    PVC Finesse EC